• TR
 • EN
 • Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein  Günümüzde birinci yabancı dilin yanı sıra ikinci yabancı dilin gerekliliğinin bilincinde olan Özel Rota Eğitim Kurumları; anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ikinci yabancı dil olarak “ALMANCA” eğitimi vermektedir.

  Öğrencilerimiz, ortaokul 5. sınıftan itibaren; “temel konuşma”, “kendini ifade etme”, “okuma ve yazma becerilerini geliştirme”, “oyunlarla" ve "skeçlerle (mini diyaloglar)" öğrendiklerini günlük yaşamda kullanma fırsatı elde etmektedirler.

  Rota Koleji Almanca bölümü olarak hedeflerimiz:

  Öğrencilerimizin erken yaşta ikinci bir yabancı dilin farkına varmasını ve sevmesini sağlamak öğrencilerin dünya bakışını, kültürlerarası iletişimi, proje tabanlı öğrenmeyi ve öğrenci merkezli eğitimi desteklemektir.

  Neden Almanca ?

  Almanca, gramer ve dil yapısı olarak pek çok dilin temelini hazırlayabilen bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle; dünyada çok yaygın olan Alman okulları mezunları Almancanın yanı sıra İngilizceyi de çok rahat öğrenebilmekte ve bu öğrenim sürecinde çok hızlı ilerleyebilmektedir.

  Avrupa Birliği'nin anahtar dilidir. Tüm Avrupa’da kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

  Kariyer hedefleyenler için ideal bir dildir. Yurt içi ve yurt dışındaki Alman firmalarında iş bulma imkânı sunmaktadır. Türkiye’de çok sayıda Alman firması bulunmaktadır.

  Öğretim Programımız:

  Ortaokul düzeyinde Almanca derslerimizi yaparak ve yaşayarak öğrenme metotlarını temel alarak işliyoruz. Yeni bir dil öğrenmenin, derste aktif olmanın önemini daima vurguluyoruz. Örneğin; öğrencilerimiz öğrendikleri yeni kelimeleri çeşitli oyunlarımızla pekiştirip eğlenerek öğreniyorlar. Böylelikle kalıcı öğrenmeyi sağlıyoruz.

  Lise düzeyinde işlediğimiz Almanca derslerinde; öğrencilerimizin kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine ve gerek günlük dil de gerekse ileriki yaşamlarında kullanabilecekleri kelimeler ve gramer yapılarına önem veriyoruz. Derslerimizde yaptığımız mini skeçler ve çeşitli eğitsel oyunlarla öğrencilerimizin aktif öğrenmelerini sağlıyoruz.

  Bölüm Uygulamalarımız:

  Akıllı tahta kullanımıyla birlikte, ilkokul kademesinde 3’üncü ve 4’üncü sınıflarımızdan başlayarak ortaokulumuzun tüm sınıflarında MINTICITY interaktif eğitim programını kullanmaktayız.

  Projelerimiz ve Etkinliklerimiz

  Bilim Temelleri Bilgi Yarışması:

  Birçok ülkenin katıldığı önemli bir yarışma olan Uluslararası Bilim Temelleri Yarışmasına her yıl katılım sağlamaktadır. 2014 yılında yapılan Uluslararası Bilim Temelleri Yarışmasında bölümümüz finallere katılma hakkı kazanıp Türkiye 3’üncüsü olmuştur.

  E-Twinning Projesi:

  Avrupa Birliği projelerinden olan e-twinning projeleri, öğrencilerin çevrimiçi olarak pratiklerini geliştirmelerine imkân sağlayan bir programdır. Bu proje kapsamında farklı ülkelerle işbirliği yaparak öğrencilerimizle çalışmalar yürütmekteyiz.

  Almanca bölümü olarak Goethe Alman Kültür Merkezi ve Das Akademie ile ortak çalışmaktayız.