• TR
 • EN
 • Department of Quality Management

  “İnsan mutluluğu için yaptığımız iyileştirici her çalışma,
  bir kalite faaliyetidir.”

  Bir ülkenin eğitim düzeyi o ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını önemli derecede etkiler. Eğer ülkede eğitim kaliteli ise ülkenin insanları da kaliteli olur; toplum bilgi toplumu halini alır. Kalite okullarında okulun tüm üyeleri, sürekli gelişmeye odaklanır ve yeteneklerini nasıl kullanabileceklerini öğrenirler. ‘Öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler hayat boyu öğrenci olma yolunda kendilerini yönetir duruma gelirler’ düşüncesiyle, kalite yönetim birimimizin görevi Rota Eğitim Kurumları içinde süregelen faaliyetlerin içeriklerini incelemek, verimliliklerini değerlendirmek, iyileştirme süreçlerini planlamak ve kurum yapısına yönelik toplam kalite çalışmalarını yürütmektir.

  Kalite yönetim birimi, kurum içinde geliştirilen iş süreçlerinin tanımlamaları doğrultusunda toplam kalite çalışmalarını koordine eder, toplam kalite çalışmaları verilerini muhafaza eder. Tüm işleyişe hakim bir kalite politikası oluşturulması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir; belirlenmiş kalite standartlarını, bunlara ulaşma çalışmalarını ve yapılacak olan değişikliklerin ayrıntılarını bir program dahilinde izler. Amaçlanan kalite seviyesine bu plan doğrultusunda ulaşılmasına çalışır.

  Share this content