• TR
 • EN
 • Eğitim Öğretim

  Eğitim Öğretim

  Rota Koleji Ana sınıfı olarak; okul öncesi eğitim süresince öğrencilerimizi ilköğretime hazırlarken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenecekleri bir eğitim öğretim ortamı oluşturmayı amaçlamaktayız. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. Bu dönemi öğrencilerimiz için yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak öngördüğümüz için ana sınıfımız uygun fiziksel şartlarda düşünülmüş olup, çocukların tüm gelişim alanlarına uygun eğitim-öğretim programı ile eğitim vermektedir. Sınıflarımız çocukların yaparak, yaşayarak, soru sorarak, keşfederek, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve araştırarak öğrenebilecekleri alanlara göre düzenlenmiştir.
  Okulumuz Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş, demokratik ve laik bireylerin her yönden ulusal ve uluslararası toplumun önemli ve değerli birer üyesi olarak hazırlanmasını amaç edinmiştir.  Bu anlayışla düzenlenen sınıflarımızda;

  * Fen-matematik merkezi

  * Sanat merkezi

  * Blok ve Lego merkezi

  * Evcilik ve Drama merkezi

  Kitap okuma merkezi

  * Kukla merkezi

  * Eğitici oyun merkezi bulunmaktadır.

  Ana sınıfı bahçemiz çocukların her türlü oyunu oynamalarına ve etkinlikler yapabilmelerine imkân sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

  Teknoloji destekli eğitime önem veren okulumuz kendi bünyesinde bulunan sinema salonu sayesinde eğitim ve öğretim sürecine akıllı tahta ve multimedya alt yapısı ile öğrencilere interaktif ders uygulaması fırsatı tanır.

  Tüm eğitim ortamımız, malzemelerimiz, günlük programımız ve öğretmenlerimizin tutumları “Aktif öğrenmeyi” destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Eğitim programımız Aktif Eğitim yöntem ve teknikleri ile Proje Tabanlı Eğitim Modeli üzerine kurulmuştur.

  Scamper tekniği

  *Rol yapma tekniği

  *Quatro tekniği

  *Köşeleme tekniği

  *Soru-cevap tekniği

  *Problem çözme tekniği

  *Kavram-Zihin haritası

  *Düşünce koridoru tekniği

  *Baal bearing(top taşıma) tekniği

  *Duydunuz mu? tekniği

  *İyi haber-kötü haber tekniği

  *Yuvarlak masa vb.

  teknikler ile öğrenciye düşünmeyi, öğrenmeyi, sorgulamayı, bilgi kaynaklarına ulaşmayı, sebep-sonuç arasında ilişki kurmayı öğretir. Kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.

  Günlük Eğitim Programında yer alan etkinliklerimiz:

  Serbest Zaman etkinliği:

  Çocukların en keyif aldığı zaman dilimi olan serbest zaman etkinliği içerisinde, öğrencilerimiz sınıfta hangi ilgi merkezinde zaman geçireceklerine ve neler yapmak istediklerine, kendileri karar verirler. Çocukların karar verip uyguladığı ve sonrasında sonuçlarını değerlendirdiği bir süreçtir. Bu onların paylaşma, işbirliğinde bulunma, planlama yapma, sorumluluk alma, aldığı sorumluluğu yerine getirme ve sosyal yaşam deneyimi kazandığı bir zaman dilimidir.

  Fen ve Matematik etkinliği:

  Çocukların eğlenerek öğrendikleri, çevrelerini keşfettikleri, deneyler yapıp gözlemlerde bulundukları, araştırma ve inceleme yaptıkları, matematikle oynayıp matematiği sevdikleri, sınıflama, sıralama, gruplama, örüntü vb. çalışmaları yaptıkları bir zaman dilimidir. Ayrıca bu etkinlik içinde mutfak çalışmaları yapar, doğa yürüyüşlerine çıkarlar. Okula davet edilen konuklardan bilgi alırlar.

  Sanat etkinliği:

  Sanat etkinliklerimiz; serbest boyama, konulu boyama, kâğıt işleri(kesme, katlama, yuvarlama vb.)yoğurma maddeleriyle çalışmalar, artık materyallerle çalışmalar, üç boyutlu çalışmalar ve proje çalışmalarından oluşur.

  El-göz koordinasyonu kazanma, duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etme, estetik duygusuna sahip olma, yaratıcı düşünme, nesneleri gerçek amacının dışında kullanabilme, farklı ürünler oluşturabilme, çevresindeki güzelliklerin farkına varma becerileri kazanmaları hedeflenir. Bu etkinlikler, aktif öğrenme teknikleriyle daha yaratıcı ve belli bir kalıba bağlı kalmaksızın yapılan özgün tekniklerle daha eğlenceli bir durum halini alır. Farklı düşünme scamper tekniği ile çocuğun kalıp dışına çıkarak yaratıcı ürünleri resmetmesi istenir. Yuvarlak masa tekniği ile grup halinde iş birliği ile yeni ürünler oluşturulur. Tere yağ-ekmek tekniği ile verilen malzemelerle yeni ürünler oluşturmaları ve sergilemeleri istenir.

  Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları:

  Bu çalışmalar çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında, çocuklar seslerle çalışır, çizgileri tanırlar. Ayrıca görsel algılama, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları yapılır. Dikkat süresini uzatma, verilen yönergeleri doğru anlama ve uygulama, el-göz koordinasyonu geliştirme becerileri kazandırmak hedeflenir.

  Türkçe- Dil etkinliği:

  Türkçe dil etkinlikleriyle öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve güzel konuşma kendini doğru ifade etme, sözcük dağarcığını geliştirme, problem çözme, yaratıcı ve farklı düşünme becerisi sağlama, dinleme, hayal gücü geliştirme, verilen konu hakkında tartışma ve görüşünü savunma, fikir belirtme, akıcı ve hızlı düşünme, paylaşma ve sıra bekleme becerileri kazanmaları hedeflenir. Türkçe dil etkinlikleri; Şiir, tekerleme, bilmece, parmak oyunu, pandomim, hikâye oluşturma, hikâye anlatma, taklit oyunları, resimli kitap okuma, öykü tamamlama, grup sohbeti vb. gibi etkinliklerdir.

  Oyun ve Hareket etkinliği:

  Çocuklar kendilerini daha iyi ifade etmeyi, başkalarının tercihlerine saygı duymayı, paylaşmayı, sıra beklemeyi, iş birliği yapmayı, kurallara uymayı, lider olmayı, lideri izlemeyi, büyük ve küçük kaslarını etkin olarak kullanmayı oyun oynayarak öğrenirler. Çocuklara verilmek istenen tüm kazanımlar oyun yoluyla davranışa dönüştürülür. Çocuklara, hareket özgürlüğü sağlama, dikkatini toplama, ilgilerini saptama, bedenini denetim altına alma, karar verme, mantık yürütme gibi gelişimleri sağlamayı amaçlayan bu etkinliğe ayrılan sürede, ilgi ve yaş gruplarına göre seçilen oyunlar ve hareket çalışmaları düzenlenir.

  Müzik etkinliği:

  Çocukta dil gelişimi okul öncesinde gerçekleşir. Bu gelişimi destekleyen en güzel araçlardan biri de şarkılardır. Ayrılan süre içinde çocukların sosyalleşme, dil gelişimi, bir gruba ait olma, ritme karşı duyarlı olma, kendilerini ifade etme, güven ve başarı duyguları kazanmaları amaçlanır. Bu amaçları gerçekleştirmede: şarkı söyleme, müzik dinleme, ritim çalışmaları, ses çalışmaları, tempo, dramatizasyon, yaratıcı dans, orff çalışmalarına yer verilir.

  Aile Katılımı çalışmaları:

  Aile katılımı ile okul ve aile arasında daha iyi bir iletişim kurulması sağlanmaya çalışılır. Aileler, okulun işleyişi ve eğitim programları ile ilgili bilgiler öğrenirler, çocuklarının arkadaşlarıyla tanışıp, hoşça zaman geçirirler. Eğitime aileleri de dâhil etmek amacı ile ev çalışmaları ve proje konuları aile katılım çalışmaları ile desteklenmektedir.

  Alan Gezileri ve Tiyatro Etkinlikleri:

  Çocukların ilgisini çeken ve projelerimizle ilgili olan mekânlara geziler yapılır, böylelikle çocuklar için doğal bir öğrenme ortamı oluşturulur. Okulumuzda her ay düzenli olarak tiyatro oyunları sergilenir.

  PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü ) Çalışmaları:

  Okulumuzda, öğrencilerimize yönelik PDR çalışmaları okul idaresi, öğretmen ve ailenin işbirliğiyle takım çalışması şeklinde, dinamik bir yapıda, sistemli ve düzenli olarak sürdürülür. Çeşitli öğrenci tanıma yöntemleri kullanılarak edinilen bilgiler doğrultusunda yönlendirme, destekleme ve veli bilgilendirme çalışmaları yapılır. Hazırlık sınıfındaki öğrencilerimizin ilköğretime geçişini kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmaları gerçekleştirilir.

  Bu İçeriği Paylaş