• TR
 • EN
 • Finansman Müdürlüğü

  Finansman Müdürü: Rota Eğitim Kurumlarının tüm finansal işlemlerini Genel Müdür onayıyla gerçekleştirmektedir.

  Görev ve Sorumlulukları:

  1. Şirketin tüm finansal hareketlerini Genel Müdür onayıyla gerçekleştirmektir.

  2. Yatırım ve satın-alma işlemlerini ilgili bölümlerle koordine etmek, ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

  3. Şirketin tüm yaptığı sözleşmeleri incelemek, sözleşme sürelerini bir listeye kaydetmek ve sözleşmelerin kilitli bir ortamda saklanmasını sağlamaktır.

  4. Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalar ile ilgili finansal işlemleri yürütmektir.

  5. Şirket ile ilgili vergileri takip etmek, vergi ödeme tarihleri ile ilgili bir liste tutmak, vergi ödemelerinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

  6. Çek ve senet işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamak, bunlarla ilgili bir liste tutmak ve giriş çıkışlarını takip etmektir.

  7. Şirket ödeme ve tahsilat planlarını hazırlamak, Genel Müdür onayına sunmaktır.

  8. Günlük, haftalık ve aylık nakit akış tablosunu hazırlamak ve Genel Müdür onayına sunmaktır.

  9. Günlük nakit akışını sağlamaktır.

  10. Şirket menfaatine uygun her türlü yasal hakkı ve imkanı kullanmak için yapılması gereken düzenlemeleri hazırlamak ve Genel Müdür onayına sunmak, onaylanan süreçleri takip etmektir.

  11. Şirketin finans politikalarını/planlarını hazırlamak, Genel Müdür onayına sunmak, onaylandıktan sonra uygulanmasını sağlamaktır.

  12. Ön muhasebe ve genel muhasebe işlemlerini denetlemek, aralarındaki evrak akışının düzenli olmasını sağlamaktır.

  13. Şirketin günlük-haftalık-aylık-yıllık gelir-gider, döviz, borç, alacak tablolarını hazırlamak ve Genel Müdürü sürekli bilgilendirmektir.

  14. Şirket bünyesinde gerekli tasarruf önlemlerini almak ve ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamaktır.

  15. Kayıt koşullarına bağlı olarak; veli ile birlikte ödeme noktasında beraber hareket etmektir.

  16. Banka-KMH ödeme şekli ile çalışan veli ile banka arasında köprü görevini sağlamaktır.

  17. Çalışılan tüm bankaların hesap özetlerini girmek ve mutabakatı sağlamaktır.

  18. Şirkete ait kredi kartı ödemelerini yapmak ve yapılan harcamaları kontrol etmektir.

  19. Kredi kartı sliplerini işlemek ve ödeme planı hazırlamaktır.

  20. Kayıtların finansal durumunu ve kayıt verileri ile ilgili koordinasyonu sağlamak ve rapor etmektir.

  21. Şirkete ait bina, araç vb değerlerin sigortalarını yapmak ve sigortalarını yenilemektir.

  22. Okul öğrencilerinin sigortalanmasını gerçekleştirmek ve sigortalama işlemlerinin yenilenmesini sağlamaktır.

  Kayıt ile ilgili ödeme koşulları:

  - BANKA (İş bankası KMH Hesabı İle)

  - KREDİ KARTI

  - ÇEK (Tek Çek Olmayacak)

  - PEŞİN

  Kredi Kartı İle Çalıştığımız Bankalar:

  - TÜRKİYE İŞ BANKASI

  - WORLD (Tüm World Üye Banka Kredi Kartları)

  - BONUS (Tüm Bonus Üye Banka Kredi Kartları)

  - FİNANSBANK

  - AKBANK

  Banka ile Çalışacak Velilerimizin Getireceği Evraklar:

  - Nüfus cüzdanı fotokopisi

  - Geliri gösteren bir belge

  - Adresi gösteren bir belge (doğalgaz, su, elektrik faturası vb.)

  Bu İçeriği Paylaş