• TR
  • EN
  • İngilizce

    Okulumuzda dil eğitimine verilen önem doğrultusunda İngilizce eğitimi anasınıfından itibaren başlamaktadır. Çocukta ikinci bir dil kimliği oluşması açısından erken yaşta alınan dil eğitimi çok önemlidir. Kurumumuzda 5 yaşından itibaren haftada 5 ders saati İngilizce dersi uygulanmaktadır. 6 yaşına gelindiğinde ise haftada 7 ders saati İngilizce ve 1 ders saati Native (Yabancı) zorunludur. Öğrencilerimiz, oyunlarla, şarkılarla, dramatizasyon ve hareketli aktivitelerle İngilizceyi eğlenirken öğrenmektedirler.

    Rota Koleji’nde İngilizce eğitimi Total Physical Response (TPR) (Tüm Fiziksel Tepki) ve Task- Based (Aktivite Tabanlı) metotları kullanılarak verilmektedir. Bu metotları esas alarak hazırlanan aktivite ve oyunlarda İngilizce iletişim aracı olarak kullanılır. Soyut kavramlar yerine çocuğun hayatından hareket edilerek sunulan oyunlar, şarkılar, resimli kartlar ile çocuklar kendi ortamlarında İngilizceyi kullanarak öğrenirler. Kelimeler ve basit cümle kalıpları hikâyelerle, hareketli aktivitelerle ve dramatizasyonla öğretilir. İngilizce eğitimi aynı zamanda çocukların fiziksel ve sosyal becerilerinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır.

    Bu İçeriği Paylaş