• TR
 • EN
 • İnsan Kaynakları

  Özel Rota Eğitim Kurumları’na gösterdiğiniz ilgiden dolayı size teşekkür ederiz. Kurumumuzda; eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten akademik personel, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için idari ve destek hizmetlerini yürüten idari personel, tüm akademik ve idari birimlerin koordineli bir şekilde amaca uygun olarak çalışabilmesi için yönetici personel bulunmaktadır.

  İşe Alım Süreci ve Başvurular

  Özel Rota Eğitim Kurumları tarafından belirlenen kadro ihtiyaçları internet, e-posta, gazete ilanı vb. yöntemler kullanılarak duyurulmaktadır.

  Özel Rota Eğitim Kurumları ailesi içinde yer almaya istekli kişilerin iş başvurularını, internet ortamından kendileri için düzenlenen çevrimiçi başvuru formlarını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. İlgili kişiler tarafından doldurulan başvuru formları kurum yöneticilerimiz tarafından dikkatli bir şekilde incelenmekte, kadro ihtiyaçları doğrultusunda uygun adaylar yüz yüze görüşme amaçlı kuruma davet edilmektedir.

  Öğretmen Başvurularında Aranan Koşullar:

  1. Başvurduğu kadro dalına uygun lisans bölümlerinden mezun olmak,

  2. Eğitim Fakültesi dışında mezuniyetlerde Pedagojik Formasyon Belgesi’ne veya Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi’ne sahip olmak,

  3. Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen ve Teknoloji dallarında, alan bilgisinin yanı sıra İngilizce ders anlatma deneyimine ve MEB atama ölçütlerine sahip olmak,

  4. Daha önce bir özel öğretim kurumunda çalışmış olmak (tercih sebebi),

  Yapılan iş başvurusu, genel başvuru olarak değerlendirilmekte ve aday bilgileri veri tabanında iki yıl gizlilikle saklanmaktadır. Adayın niteliklerine uygun bir kadro olduğu takdirde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. (İlan ile başvuru yapacaklar için bu madde geçerli değildir)

  Başvuru formunun tüm sorularının eksiksiz yanıtlanmasına ve bir fotoğrafınızın forma iliştirilmesine özen gösteriniz. Varsa, şahsi özgeçmişinizi formla birlikte iletmenizde fayda vardır. Başvuru formunda sorulan soruların karşısında vereceğiniz cevaba ayrılan kısmın yeterli olmaması durumunda ek kâğıt kullanabilirsiniz.

  Özel Rota Eğitim Kurumları, başvuru sahiplerinin referanslarını başvurularına eklemelerini ve mümkün olan durumlarda, yüz yüze görüşmeye davet edildikleri takdirde, mümkün olabiliyor ise, iki adet tavsiye mektubunu sunmalarını özellikle önermektedir. Tavsiye mektuplarınızı yazan kişileri akraba veya arkadaşlarınızdan seçmek yerine; sizi tanıyan hocalarınızdan ve/ya çalıştığınız kurumlardaki üstlerinizden almanızı önermekteyiz.

  Sadece yüz yüze görüşmeye çağrılan başvurulara, kurumun olumlu veya olumsuz kararı resmi olarak bildirilmektedir.

  ÖNEMLİ: Başvurularınızı aşağıda yer alan formları doldurarak yapınız. Doldurduğunuz çevrimiçi formlar sistemimizde kaydedilecek ve otomatik olarak İnsan Kaynakları e-posta adresine (ik@rotakoleji.com) yönlendirilecektir. İstenilen formata uygun gönderilmeyen başvurular değerlendirilmeye alınmayabileceği konusunu gözden kaçırmayınız. İlave sorularınızı ve gönderilerinizi İnsan Kaynakları e-posta adresine gönderebilirsiniz.

  Öğretmen İş Başvuru Formu – (Çevrimiçi)

  Personel İş Başvuru Formu – (Çevrimiçi)

  Öğretmen İş Başvuru Formu (PDF)

  Personel İş Başvuru Formu (PDF)

  Bu İçeriği Paylaş