• TR
 • EN
 • Nursery School

  FELSEFEMİZ

  Rota Anaokulu, çocukların kendini yönetme ve düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedef alan yaratıcılığı ön plana çıkaran, demokratik tutum ve davranışların gelişmesini destekleyen çocuk dostu bir eğitim anlayışına sahiptir.

  EĞİTİM – ÖĞRETİM PROGRAMIMIZ

  Okulumuzda; okul öncesi eğitim ve öğretim programına ve yönetmeliklere uygun olarak öğrencilerimizin psikomotor, bilişsel, dil, sosyal gelişim alanlarına destek olmakta, öz bakım becerilerini geliştirmenin yanı sıra karşılaştıkları zorlukları öz denetim sağlayarak aşan, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

  Okul öncesi eğitim programımızdaki tüm çalışmalar ve uygulamalarımızda birden fazla kuram ve/veya kuramcının görüşlerinden esinlenmekteyiz.

  Yalnız bu konudaki prensibimiz bir kuram ve/veya kuramcının görüşlerinin tümüyle ve aynen uygulanması yerine, görüşlere temel oluşturan felsefeleri benimsemektir.

  Okulumuzda eğitim programları; öğrencilerimizin günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri olay ve durumlardan yola çıkarak oluşturulmuştur.

  Oluşturulan öğrenme yaşantıları, çocukların bireysel farklılıkları dikkate alınarak, kolaydan zora, basitten karmaşığa, genelden özele doğru aşamalı bir şekildedir.

  Gün içi etkinliklerimizde çocukların yaş seviyelerine uygun olarak hazırlanmış programların uygulanmasında çeşitli materyallerden faydalanmaktayız.

  Çocukların yeni bir dil öğrenme yetenekleri küçük yaşlarda çok ileri düzeydedir. Özellikle okul öncesi eğitim programında, ikinci bir dilin yer alması çocuğun dil ve zihinsel gelişiminde büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle programımızda İNGİLİZCE ve ikinci yabancı dil olarak ALMANCA önemli bir yer tutmaktadır.

  Okulumuzda yabancı dilleri fark ettirmek ve sevdirmek amacıyla planlanan İngilizce ve Almanca dil eğitimi, AKTİF ÖĞRENME metoduyla verilmektedir. Günlük hayatın içinde eğlenerek ve yaratıcılıkları desteklenerek İngilizceyi keşfeden çocuklar, yeni bir dili öğrenmenin zevkini tadarlar. Almancayı da iki dilin birbirine yakın olması nedeniyle okul yaşantıları boyunca ikinci bir yabancı dil olarak öğrenme fırsatı bulurlar. Çeşitli bedensel aktiviteler, el becerileri etkinlikleri ve yaratıcı çalışmalar gün içindeki programa yayılmıştır. Amacımız çocukların bu dili anlamalarını, kendilerini ifade etmelerini ve İngilizce düşünme becerilerini güçlendirmektir. Öğrencilerimizin yabancı diller ile ilk tanışmaları şarkı, tekerleme, hikâye ve basit oyunlarla gerçekleşir

  İngilizce derslerimiz yaş gruplarına göre programlanmakta olup Almanca derslerimiz 6 yaş sınıflarımızda başlamaktadır.

  OKULUMUZUN EĞİTİM SÜRECİNDEKİ ÖNCELİK HEDEFLERİ

  1. Eğitimde öğrencilerimizin ve ailelerin etkin katılımını sağlamak esastır.

  2. Öğrencilerimize verdiğimiz eğitim, onun gereksinimlerini karşılamalıdır.

  3. Öğrenme konusunda çocuk merkezli ve araştırmacı bir yaklaşıma sahip olmalıdır.

  4. Eğitimimiz öğrencilerimizin bildiklerinden başlar ve onların deneyerek öğrenmesine olanak tanır.

  5. Oyun öğrencilerimiz için en uygun öğrenme yöntemidir.

  6. Her öğrencinin kendine özgü özelliğe sahip ayrı bir birey olduğu kabul edilir.

  7. Eğitim programımızla öğrencinin, kendine saygı ve güven duyması sağlanır, öz denetim kazandırılır.

  8. Eğitim yaklaşımımız öğrencilerimizin kendi potansiyellerini en üst sınırına ulaştırmalarına yardımcı olmalıdır.

  9. Okul öncesi dönemde verdiğimiz eğitim ile öğrencilerimizin sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma davranışları geliştirilir.

  10. Öğrencilerimizin kendisinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenir.

  11. Öğrencilerimizin hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir.

  12. Eğitimimizde fırsat eşitliği sağlanır.

  Anaokulu olarak öğrencilerimizin hayal güçlerinin geliştirme, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandırma, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama ve öğrencilerimizi okul kavramını benimsemiş, okul sevgisi kazanmış bireyler olarak ilkokula hazırlamayı hedeflemekteyiz.

  Share this content